Gelişim Bozuklukları

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup

erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında

yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve

davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve

süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar.

1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel

bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. Amerikan

Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir

grup olarak sınıflandırmıştır.

Bunlar;

  1. Otizm
  2. Rett Sendromu
  3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
  4. Asperger Bozukluğu
  5. Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur .

 

 

yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı kitabından özetlenmiştir.
Gelişim Bozuklukları

Daha Fazla Gelişim Bozuklukları

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com