Aile

Yaratıcılık Özellikleri

Yaratıcılık Özellikleri

Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler ve ters düşen durumları değerlendirebilirler.

  • Duyarlılık: Yaratıcı çocuklar sorunların özünü kavrar ve onların çözüm olasılıklarını sezer. Sorunların çözümü için gerekli esas ögelere, araç ve gereçlere duyarlık gösterir.
  • Düşüncelerinde Akıcılık: Yaratıcı çocuk bir duruma tepkide bulunurken, bir sorunun çözümü ile uğraşırken çok çeşitli fikirlere sahip olmaya ve birçok çözüm yollarını öğrenmeye yönelir. Bunların, durum için en orijinal ve uygun düşenini kolaylıkla seçer ve duruma rahatlıkla uygular.
  • Esneklik: Yaratıcı çocuk yeni bir duruma kolayca adapte olma ve o duruma göre değişme yeteneğine sahiptir. Bir yöntemden diğerine kolaylıkla geçebilir, esnektir, katılıktan hoşlanmaz.
  • Orijinallik: Yaratıcı kimsenin en belirgin özelliklerinden birisi herhangi bir duruma verdiği cevaplarda bir başkalık oluşudur. Özellikle yaratıcılık yeteneğine

sahip olduğu alanda alışılagelmiş cevaplar, tepkilerden tamamen farklı tepkiler ve cevaplar verir.

  • Yeniden Tanımlama ve Düzenleme: Yaratıcı kimse gizli olarak etrafındaki nesnelerin fonksiyonlarını alışılagelmiş olandan farklı görme yeteneğine sahiptir.

Onları anlar ve yepyeni bir yönde ve yöntemde kullanır.

  • Soyutlama-Özetleme ve Analiz Etme Yeteneği:

Yaratıcı kişi; ayırt etme, ayrıntıları bulma, karşılaştığı durumu önemli parça ve anlamlarına göre soyutlama, analiz etme yeteneğine sahiptir. Yaratıcı kişi durum ve konuların özünü, önemli kısımlarını ve tüm ayrıntılarını önem derecesine göre ayırır. Onları en uygun şekilde kullanır.

  • Bileşim (Sentez) Yeteneği: Birbiriyle bağlantısı olmayan parça ve ögeleri, birbiriyle uyumlu bir şekilde yepyeni bir sentez oluşturacak şekilde birleştirme yeteneğine sahiptir.
  • Tutarlı Bir Şekilde Yeniden Düzenleme: Yaratıcı kişi, yetenekli olduğu alanda durumların, nesnelerin parçalarını ahenkli ve tutarlı bir şekilde yeniden düzenler, yepyeni yapıtlar oluşturur.

 

 

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY’ın

“Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri” adlı kitabından alıntılanmıştır.

Aile

Daha Fazla Aile

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com