Üstün Yetenekliler

Üstün Yeteneklilerle İlgili Tavsiye Kitaplar

Üstün Yeteneklilerle İlgili Tavsiye Kitaplar

1-Farklı Olduğumu Biliyordum – Tara Stuart & Audrey Beste

    Dünyamızda değişik bilinç düzeyleri ile ilgili farkındalığın arttığı bir dönemdeyiz. Bu kitap, yetenekli ve üstün yeteneklilerin yaşadıkları ve sergiledikleri problemlerin kaynağına inerken onların yaratıcılık, duygusallık, duyarlılık, bilinçüstü farkındalık ve sezgilerle dolu iç dünyalarını anlamamızı sağlamaktadır. Anneler, babalar, veliler, öğretmenler, eğitim uzmanları, psikolojik danışmanlar ve çocuklarla ilgilenen herkes için…

(Tanıtım Bülteninden)

   Üstün Zekalı Çocukları Tespit Etmek ve Desteklemek – Monika Jost       2-Üstün Zekalı Çocukları Tespit Etmek ve Desteklemek – Monika Jost

Okula ve Baba Ocağına Yönelik Bir Rehber;
Tanınmamak, anlaşılmamak, hafife alınmak ve yeterince zorlanmamak- birçok ileri zekalı çocuğun günlük okul yaşantısını böyle betimleyebiliriz. Bu konuda öğretmenler ne yapmalıdır? Anne-babalar çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler ve okuldaki başarılarına ne gibi destekler sunabilirler.

Yazar, okul uygulamalarından ve kendi danışmanlık çalışmalarından birçok örnek veriyor, kontrol listeleri ve anket formlarıyla ileri zekalılık durumları hakkında değerlendirme yapmak isteyen herkese yardımlar sunuyor.
(Tanıtım Yazısından)

 

Yetenekli Çocuğun Dramı – Alice Miller3-Yetenekli Çocuğun Dramı – Alice Miller

Deneyimlerimizden ruhsal rahatsızlıklarla mücadele ederken her zaman kullanabileceğimiz çok önemli bir araca sahip olduğumuzu öğrendik. Bu araç tek ve benzersiz olan kendi çocukluk öykümüzün gerçeğini duygusal yönüyle kavrayabilmemiz, duygularımızla ona ulaşabilmemizdir… Fakat yanılsamalardan kendimizi tümüyle kurtarabilir miyiz? Her yaşam yanılsamalarla doludur; bu da, sanıyorum, gerçek bize çoğu zaman dayanılmaz göründüğü içindir.

Yine de gerçek bizim için o denli vazgeçilmezdir ki, ona varamamış olmayı ağır rahatsızlıklarla ödüyoruz. Bu nedenle uzun bir süreç sonunda bize yeni bir özgürlük alanının kapılarını açıncaya kadar, acı vereceğini bilerek gerçeği keşfetmeye çalışıyoruz… Ya da buna katlanamayıp yalnızca bilişsel düzeyde bir kavrayışla yetiniyoruz. Fakat böyle yapınca da yanılsamaların alanından kurtulmamız mümkün olmuyor.
(Tanıtım Yazısından)

 

Ben Farklıyım – Cheri Fuller4-Ben Farklıyım – Cheri Fuller

Çocuğunuzun öğrenme tarzı, onun parmak izleri kadar özeldir.

Bir sınıfta, tahmin edebileceğimizden çok daha fazla öğrenci, anne-babalarından ve öğretmenlerinden farklı bir öğrenme tarzına sahiptirler. Fakat bu asla çocuğunuzun öğrenme özürlü olduğu anlamına gelmez.

Gerçek şu ki, “öğrenme tarzı farklı” öğrenciler, genellikle sınıftaki en zeki ve kabiliyetli öğrenciler arasındadır. Fakat ebeveyn ve öğretmenleri tarafından öğrenme tarzının farkına varılmadığı takdirde nice dahiler okul yıllarında sorunlar yaşamaktadır.

Bu kitap, çocuğunuzun öğrenme tarzını ve zeka gücünü keşfetmenize yardım edecek, yeteneklerini erken yaşta kullanmasına katkı sağlayacaktır.

Öğrenmeye canlı ve pozitif bir bakış!
Yaşasın farklılık!
(Arka Kapak)

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi – Nicholas Moseley, Norma E. Cutts5-Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi – Nicholas Moseley, Norma E. Cutts

Her geçen gün, dikkat, göreceli olarak artan bir ivme ile, çoğu kez ihmal edilen, değerli ulusal kaynaklarımızdan biri olan üstün zekalı ve yetenekli çocuklar üzerinde odaklamaktadır. Bu kitap, bu özel amaca hizmet edecek öğretmene, bizleri çok zorlayan bu konuda bir yardımcı olacaktır.

Üstün zekalı ve yetenekli çocuğu eğitme, uzun eğitim ve danışma yıllarının, parlak zekalı ve yüksek yetenekli çocukları ve onların ebeveynlerini inceleme, onlarla en iyi bir şekilde iletişim kurabilen yöntemleri ve işlemleri çalışma sonucu meydana çıkmıştır.
Kitaptaki önemli konular şunları kapsamaktadır.

– Yetenekli çocuklarla, alçak gönüllükle yapılmış her tür ‘öz’ tartışmalar,
– Vaka öyküleri,
– Kaynakça, test ve yöntemlere ve gerekli araştırmaya yardım edecek ek bilgiler,

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların tanımlanmaları ve eğitilmeleri için artık zamanı gelmiş bu kitap, hayatının bu denli önemli evresinde bulunan bir öğretmen için de yardımcı ve pratik bir sunudur.
(Arka Kapak)

Çocuklarımıza Verebileceğimiz En Büyük 10 Armağan – Steven W. Vannoy6-Çocuklarımıza Verebileceğimiz En Büyük 10 Armağan – Steven W. Vannoy

Bu kitap anne-babalığı bir mücadele olmatan çıkartmak ve ona yeniden mutluluk katmak amacına adanmıştır. Hedefimiz, ailelerin kendi aile vizyonlarını yaratmalarına ve bu vizyonu besleyip gerçekleştirecek, kullanışlı ve aktif bir plan hazırlamalarına yardımcı olmaktır.
Hepimiz, çocuklarımızı ilk kez gördüğümüzde, ailelerimiz için harikulade düşler kurarız. Oysa, pek çok zaman, gerçek yaşam; işler, ödenecek faturalar, programlar, yapılacak işler listeleri, yarattıkları korkular aracılığıyla yolumuzu keser ve tutulamayan sözler bu düşleri görmemizi engeller.

Üstün Yetenekli Çocuklar – Ahmet Bildiren

 

7-Üstün Yetenekli Çocuklar – Ahmet Bildiren

Bir çocuğa “Üç dilek hakkın var, dile benden ne dilersen”
diye sorduğumuzda sizce nasıl bir yanıt verir? Oyuncaktan yeni bir bilgisayara, en yeni çıkan Barbie bebeğe pek çok seçenek geliyor akla değil mi? Ama 9 yaşındaki Deniz bakın bu soruya nasıl cevap vermiş:

1- Sonsuz dilek hakkı.
2- Sonsuz dilek haklarını istediğim zaman kullanabilmek.
3- Bu dileklerimi miras olarak bırakabilmek!

Çünkü Deniz “üstün yetenekli” bir çocuk. Üstün yetenekli çocuklar yaratıcılık, liderlik, güzel sanatlar, spor veya akademik bir alanda akranlarına göre potansiyeli ileri düzeyde olan çocuklardır. Bu çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri için öncelikle ailelerin ve eğitimcilerin “üstün yetenek” kavramını çok iyi anlamaları gerekiyor.

İşte bu kitap da üstün yetenekli çocukların tanılanmasında, onlar için doğru eğitim sisteminin seçilmesinde anne babalar ve eğitimcilere yol gösteren bir kılavuz.
(Arka Kapak)


Üstün Yetenekliler Eğitim Programları – Uğur SAK8-Üstün Yetenekliler Eğitim Programları – Uğur SAK

ÜYEP program modeli, üstün zekâlı öğrencilere yönelik olarak geliştirilmiş olan hem çerçeve modellerin hem de kazanım modellerinin bir sentezi olarak ortaya çıkmış olduğundan yukarıda isim vermeden eleştirmiş olduğum modellerin zayıflıklarından büyük ölçüde arındırılmış bir program modelidir.

ÜYEP gelişim kazanımları, Başarılı Zekâ Kuramı kapsamında tanımlanan problem çözme becerileri ile zekâ ve yaratıcılık konularında çağdaş araştırma bulguları temel alınarak geliştirilirken.

ÜYEP’in program çerçevesi, Maker’in farklılaştırma stratejileri, Paralel Müfredat Modeli ve Müfredat Daraltma Modeli temel alınarak tasarlanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden

 

9-Her Çocuk Üstün Yeteneklidir- Bahar Eriş

Bu kitap sadece çocuğu üstün yetenekli tnısı almış olanlar için değil, çocuğunun yeteneğini ya da kendi yeteneğini en üst düzeye çıkarabilmek Her Çocuk Üstün Yeteneklidir- Bahar Erişisteyen herkes içindir.

Bir çocuk çevre, deneyimler ve genlerin etkileşimi sonucunda erken yaşta yaşıtlarından çok ileride, bir diğeri aynı nedenlerle daha geride olabilir. Hangisi daha çok potansiyele sahiptir? Her ikisi de büyümeye devam ediyorken, asıl soru hangisinin daha çok potansiyele sahip olduğu değil, her ikisinin de potansiyelinin nasıl geliştirileceğidir. Üstün yetenek tanısı konsun ya da konmasın her çocuk bunu hak eder. Yapacak tek şey, birini diğerinden daha değerli ya da değersiz görmeden, bütün çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektir.

  • Üstün yeteneğin gelişim sürecinden 10.000 saat kuralına
  • %9 yaşında üniversiteye kabul edilen çocuklardan, yaşadığı koşullar gereği üstün yetenek tanısı alamayan çocuklara
  • Üstün yetenekli matematikçilerden, üstün yetenekli piyanistlerin çocukluk dönemindeki aile ilişkilerine
  • Asperger’s sendromundan üstün yetenek potansiyeli olan otistik çocuklara
  • Beyindeki “miyelin’ maddesinin öneminden, dâhiyi dâhi yapan özellik ve davranışlara
  • Üstün yeteneğin tanımlarından eğitim modellerine çocukların potansiyelini geliştirmeye yönelik her şey bu kitapta.

 

10-Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak – Faruk LEVENT

Bu kitap, literatürde yer alan bilgilerin üstün yetenekli çocukların, öğretmenlerin, anne ve babaların ifadeleriyle desteklenmesi açısından farklılık gösteriyor.

 Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak – Faruk LEVENTKitabın amacı, üstün yetenekli çocukların özelliklerini ve bu çocukların eğitimini farklı açılardan ortaya koyarak bu alana ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiş.

 Kitabın temel hedef kitlesini; üstün yetenekli çocuğa sahip olan anne-babalar, öğretmenler, üniversite öğrencileri, akademisyenler ile bu alana ilişkin karar alıcı durumunda olan politika yapıcıları oluşturuyor.

 Kitabın içinde cevabını bulabileceğiniz sorulardan bazıları şunlardır:

– Üstün yetenekli çocuklar hangi özelliklere sahiptir ve nasıl fark edilir?

– Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları nelerdir?

– Bu çocuklar nasıl mutlu olurlar?

– Kendilerini gerçekleştirme sürecine nasıl katkı sağlayabiliriz?

– Öğretmenler bu çocukların eğitiminde neler yapabilir?

– Anne-baba olarak nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz?

Üstün Zekâlılar Eğitiminde En İyi Uygulamala11-Üstün Zekâlılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar / Kanıt Temelli Bir Kılavuz – Best Practıces In Gıfted Educatıon Çeviri: Üzeyir OGURLU , Fatih KAYA

Üstün Zekâlılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların öğretmenlerine, ailelerine ve yöneticilere kısa, güncel ve araştırmaya dayalı öneriler sunmaktadır. Bu kitaptaki 29 uygulama, yeteneklilerle ilgili eğitimsel araştırmaların yoğun ve titiz incelenmesi sonucu belirlenmiştir. Kültürel olarak farklı öğrenciler, sosyo-ekonomik seviyesi düşük öğrenciler, yeteneği belirleme araçları, üstün yeteneklileri zorlayacak müfredat ihtiyacı 9 uygulamadan sadece birkaç tanesi…

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com