Üstün Yetenekliler

Üstün Yeteneklilerde Eğitim Uygulamaları

Üstün Yeteneklilerde Eğitim Uygulamaları

Söz konusu olan bu üç yaklaşımla ilgili olarak yapılan eğitim uygulamaları çeşitlilik göstermektedir.

Bunlar:

Yarı zamanlı özel sınıf: Özel yetenekli öğrenciler haftada birkaç kez özel sınıfta kendisi gibi özel yetenekli olan öğrencilerle özel eğitim öğretmeni tarafından eğitilmektedir Bu sınıfta, zenginleştirilmiş etkinlikler, yaratıcılık ve yüksek seviyeleri düşünme etkinlikleri ile bağımsız projeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu uygulama, özel yetenekli öğrenciye diğer özel yetenekli öğrencilerle sosyal olarak güvenli bir ortamda etkileşim imkanı sağlaması açısından yararlıdır.

Tam zamanlı özel sınıf: Özel sınıflar, belirli sayıda üstün zekâlı ya da özel yetenekli çocuklar için büyük yerleşim merkezlerindeki büyük okullarda kurulan sınıflardır. Özel yetenekli öğrenci kendisi gibi özel yetenekli çocuklarla normal programdan tamamen farklı hızlandırılmış veya zenginleştirilmiş bir müfredat ile eğitim görmektedir. Ancak yaşıtlarıyla bir arada olma fırsatı sınırlıdır ya da hiç yoktur.

Bağımsız çalışma: Öğrenci bireysel olarak bir öğretmenin çeşitli seviyelerdeki rehberliğiyle genellikle kendi seçtiği bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bu proje, bütün bir konunun küçük bir parçası olabileceği gibi küçük bir sınıf içi projesi de olabilmektedir.

Gezici öğretmen: Özel yetenekli öğrencilere uygun hizmetleri sağlamak üzere birçok sınıf ya da okuldan sorumlu olup okul personeli ve öğrencilerin eğitim tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu hizmet, kısıtlı maddi olanaklar, yerleşim yeri özellikleri (çok küçük yerleşim yeri) gibi nedenlerle eğitimcinin temin edilemediği durumlarda kullanılır.

Rehber kişi: Bu modelde, özel yetenekli öğrencinin yeteneği olan alanla ilgili daha ileri bilgi, beceri ve deneyim kazanması amacıyla alanda yeterli bir yetişkinin rehberliği sağlanır. Aynı zamanda yetişkin öğrenci için bir model olmaktadır.

Kaynak oda:Kaynak odada özel yetenekli öğrenciler için bağımsız çalışma materyalleri bulunmaktadır. Öğretmen açısından ise burası bir çalışma ortamı olarak hizmet vermektedir.

Özel okullar: özel yetenekli öğrencinin yetenek alanıyla ilgili ileri planlamalar yapılmış müfredatı olan, tamamen bu öğrencilere göre geliştirilmiş seçkin okullardır. Ülkemizde fen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, İnanç Vakfı Lisesi bu biçimde örgütlenmiş olan kurumlardır. Tarihsel gelişim açısından ilk örnek ise Enderun Mektebidir.

Okula erken başlama: Üstün zekalı olduğu erken yaşlarda ortaya çıkan çocukların takvim yaşına bakılmaksızın okula başlama yaşından bir ya da iki yıl erken başlatılması biçimindeki uygulamadır. Öğrenci bu arada bağımsız çalışmalar, yaz çalışmaları ve okul sonrası çalışmalar ile kazanması gereken beceriler konusunda desteklenmektedir. Bir çok ülkede bu uygulama yapılmaktadır Türkiye’de ilköğretim kademesinde ilgili yönetmeliğin 41. maddesi erken başlamaya imkan vermektedir. Savunucularına göre erken gelişmiş çocuğun okula alınmaması onun gelişimine engel olmaktadır. Ancak, ilk bakışta kabul edilebilir bir görüş gibi görünmekteyse de çocuğun okula başladığı zamanki bedensel, toplumsal ve duygusal gelişimi dikkate alınmadan yapılırsa birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sorunlar okuldan hoşlanmama, duygusal ve toplumsal açıdan iletişim kurma zorlukları, küçük kaslarda bozulma, bedensel etkinliklerdeki başarısızlık sonucu kendine güvensizlik şeklinde görülebilir.

Devam eden ilerleme: Özel yetenekli çocukların kendi hızlarına göre belli bir süreci dizisel bir program dahil edilerek izlemesi sağlanmaktadır.

İleri olduğu derslerde sınıf atlama; Öğrenci yeteneğine göre dersi farklı sınıflardan alabilmektedir. Örneğin, matematik alanında yeteneği olan beşinci sınıf öğrencisi yeteneğine göre ortaokul matematik derslerine devam etmektedir.

Sınıf atlama: Çocuk okula başladıktan sonra okul başarısına, uzman görüşlerine ve psikometrik ölçüm sonuçlarına göre, öğrenim ve zekâ düzeylerine uygun bir ya da iki üst sınıfa atlatılmak suretiyle yapılan bir uygulamadır. Öğrenci, belirlenen seviyesine göre yaşına uygun sınıfa değil seviyesine uygun ileri bir sınıfa yerleştirilmektedir. Bu yöntemle çocuğun öğrenme hızına uygun bir hızlandırma yapılarak akademik gelişmesi sağlanabilir. Bu uygulamanın en sakıncalı yanı, çocuğun sadece zihinsel gelişimini, düzeyini ve bilgisini dikkate alarak onu kendi akranlarından ayırıp yaşça daha büyüklerin, bedensel ve duygusal gelişim açısından farklı olanların yanına koyarak eğitilmeye zorlanmasıdır. Türkiye’de ilköğretim kademesinde ilgili yönetmeliğin 32. maddesine gore sınırlı

olarak uygulanmaktadır.

Programı süresinden daha kısa sürede tamamlama: Hızlı öğrenme yeteneğine sahip özel yetenekli öğrenciler için derslerde uyarlamalar yapılarak programı normal süresinden daha kısa sürede tamamlamaları sağlanır. Böylece öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat yaratılmaktadır.

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com