Aile

Tavsiye Eğitim Kitapları

Tavsiye Eğitim Kitapları

1-Çalışan Anne ve Çocuk – Prof. Dr. Binnur YeşilyaprakEğitim Sürecinde Ödev Adil Türkoğlu , Mehmet Karakuş , Ayten İflazoğlu           

Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Merkezi Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak şöyle diyor: “Bu kitabı yazmanın birbirine bağlı iki amacı var. Psikolojik danışma alanını işlevsel olarak ortaya koymak ve çalışan annelerin bu konudaki görüşlerden yararlanmasını sağlamak. Kitabı yalın bir dil, akıcı ve anlaşılır bir anlatımla yazarsam daha çok kişiye ulaşabileceğine inandım. Üstelik sadece çalışan annelere ve bu konuma aday olanlara değil, kendini anlamak ve geliştirmek isteyen herkesin severek okuyacağı bir kitap olsun istedim.”

“Psikolog Hoffman’a göre, tam zamanlı ev hanımlığı yapan anneler, tam zamanlı çalışan annelere göre hem otoriter, hem de serbest bırakan bir tutumu benimsemektedirler. Bu tip anneler çocuk üzerinde otorite kurma ve gücünü gösterme davranışlarını daha çok sergiliyorlar. Oysa çalışan anneler çocuklarını bağımsız olmaya daha çok teşvik ediyorlar. Çalışmak, iyi anne olmaya engel değildir. Siz anneliği öğrenip uygulamak için çaba harcayın! Böylece vicdan azabı yerine vicdan huzurunu sağlayabilirsiniz!”

Çocuğunuz Sizden Ne Bekliyor – Şule Yazgan & Prof. Dr. Yankı Yazgan2-Çocuğunuz Sizden Ne Bekliyor – Şule Yazgan & Prof. Dr. Yankı Yazgan

Çocuk psikiyatrı Prof. Dr. Yankı Yazgan ve çocuk doktoru Şule Yazgan’ın birlikte yazdığı kitapta, doğumdan başlayarak 7 yaşına kadarki dönemde aşılan gelişim basamaklarına, sağlık sorunlarına, beslenme ve büyümenin en önemli yanlarına, duyguların ve zihnin gelişimine, hayat içerisinde yaşanabilecek olayların çocuk ve aile üzerindeki etkilerine ilişkin kendi tecrübelerinden oluşturdukları 250 soru ve cevap bulunuyor. Şule Yazgan ve Yankı Yazgan’ın, okur ve hastalardan gelen soruların ışığında yazdıkları kitapta boşanma, çocukta şiddet, okula uyum, sosyalleşme, disiplin, televizyon, bilgisayar oyunları, beslenme, ağlayarak uyanma, sigaranın zararları, emzirmenin yararları, yuvaya başlangıç dönemi, tuvalet eğitimi ve benzeri birçok konuya cevap bulabiliyorsunuz.

3-Çocukluk Sırrı – Adem Güneşçocukluk sırrı

Yaşanılabilir bir toplum inşasını arzu edenler çocukluk sırrından güç almalıdırlar. Zira çocukluğun özünde, koca bir toplumu değiştirebilecek, bitmek tükenmek bilmeyen büyülü bir güç vardır. Bu, yetişkinin ruhunu örten kalın duvarları yıkabilecek ve oradan sıcacık şefkat hissini uyandırabilecek olan tek ve biricik güçtür. Yeter ki yetişkinler, çocuğa hükmetmeyi bir marifet zannetme yanılgısından çıkıp, sevgi ve şefkat hislerini yeniden canlandırabilecek olan çocuklarına, güven içinde kendilerini bırakabilsinler.

Ergenlik Psikolojisi – Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu4-Ergenlik Psikolojisi – Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu

Ergenlik Psikolojisi, ülkemizdeki ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki çocuk ve gençlerin gelişimlerini ve özelliklerini tanıtmak amacıya yazılmıştır. Türkiye’de ergenler üzerine yapılmış araştırmalar sonucu ortaya çıkan bulgularla desteklenen bu kitap, hem çocuk ergenlik çağında olan anne ve babaların, hem de üniversitelerin psikoloji ve eğitim bilimleri bölümlerinde okuyan öğrencilerin faydalanacağı bir kaynak olacaktır.

 

5-Çocuk Psikolojisi – Prof. Dr. Haluk YavuzerÇocuk Psikolojisi – Prof. Dr. Haluk Yavuzer

Çocuk Psikolojisi, çocuğun tüm gelişim evrelerini bilinçli bir biçimde izleyerek, onun gereksinimlerini zamanında ve yeterli ölçüde karşılamak isteyen, anne-baba ve eğitimciler için bir başvuru kitabı olarak kaleme alınmıştır. Bu kitabı okuyan anne babaların çocuğu yeterli ilgi, sevgi ve güven ortamında büyütmelerinin önemini kavrayacaklarının, özellikle Uyum ve Davranış Bozuklukları bölümündeki bilgilerin ışığında, yanlış eğitim ya da çeşitli nedenlerle çocuklarına ulaşamadıkları durumlarda, uzman pedagoglara başvurma gereğini duyacaklarını ummaktayım.

 

6-Bu Çocuk Beni Anlamıyor – Hakan Metan  ZAMBAK YAYINLARI 

Ne güzel günlerdi…Yap deyince yapar, git deyince gider, gel deyince de gelirdi.Sonradan bir haller oldu bu çocuğa. Biliyorum arkadaşları onu etkiliyor, babası da çok şımarttı. Şu komşunun çocuğu, ah o yaramaz yok mu ben ona sorarım. Hem babasına da söylemiştim onunla arkadaşlık yapmasın diye ama babası: “Bir şey olmaz sen arkadaşlarına karışma” demişti. Bak sonunda olan oldu işte..Çocuğum elden gidiyor. Şimdi onu ne babası ne de ben zaptedebiliyoruz.

Anne ve baba için iyi bir çocuk yetiştirmenin ilk basamağı; çocuğun davranışlarından, çevreden ve okuldan önce kendilerinin birinci derecede sorumlu olduklarının bilincine varmalarıdır. Bu bilinçte olmayan anne baba, çocuk eğitimi konusunda ne kendini geliştirir ne de çocuğunun gereksinimlerine duyarlı olabilir.

7-Adam Olacak Çocuk Hakan Metan – ZAMBAK YAYINLARI Adam Olacak Çocuk Hakan Metan ZAMBAK YAYINLARI

Adamın biri oğluna “Sen adam olamazsın.” demiş. Aradan yıllar geçmiş o çocuk kaymakam olmuş ve babasını çağırtmış.” Bana adam olamazsın demiştin, bak gördün mü ben kaymakam oldum.” deyince adam oğluna:

“Ben sana kaymakam olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim. Adam olsaydın babanı ayağına getirtmez elimi öpmeye evime gelirdin.” demiş. Bu hikâyede yıllarca çocuğu suçladık. Peki ya babanın hiç mi suçu yok?

Adam olacak çocuk, çocuğun eğitim hayatını başarıyla sürdürebilmesinde çocuğun kendisine ve ailesine düşenleri anlatıyor. Çocuğun “Adam olma” yolundaki bu yolculuğunda ailece yol almanın güzelliklerini kitabın içeriğinde keşfedeceksiniz.

Eğitim Sürecinde Ödev Adil Türkoğlu , Mehmet Karakuş , Ayten İflazoğlu8-Eğitim Sürecinde Ödev – Adil Türkoğlu, Mehmet Karakuş, Ayten İflazoğlu

Bu kitap, ilköğretim öğrencilerine öğretmenleri tarafından ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen ; bazen hazırlık, çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan ve ‘ öğretmen, öğrenci, veli ‘ üçgeninde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan ödev konusunda rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır.

Kitapta öncelikle öğrenme ve öğretme süreci, çoklu zekâ ve ders çalışma becerileri üzerinde durulmuştur. Ödev ve ödev türleri açıklandıktan sonra ödevlerin özelliklerinden söz edilmiştir. Öğrenci, öğretmen ve aileler açısından öneriler getirilmiştir.

9-Okul Evde Başlar – Fatih KalkınçOkul Evde Başlar , Fatih Kalkınç

Okul Evde Başlar: ”ailede çocuk eğitiminin bizcesi nasıl olur?” düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu kitap size sadece yetkili değil, aynı zamanda etkili ebeveyn olmanın yollarını açacak ve çocuklarınıza karşı daha çok sevgi ve tahammül yükleyecektir.

 

Başarıyı Yaşa, Fatih Kalkınç10-Başarıyı Yaşa – Fatih Kalkınç

Bu kitap çocuklarımızın başarılı olması için sağlıklı ve huzurlu bir ortamda derslerini çalışması için önemli noktaları içeren önemli bir kaynak eserdir. Mutlu çocuk, mutlu ailede, okulda ve iyi bir çevrede yetişir. Her çocuk başarılı olmak ister, başarıya odaklanması önemlidir. Çocuklarımızı çoklu zekâ metodu ile yetiştirmek önemlidir. Her çocuğun öğrenmede farklı özellikleri vardır. Bu faklı özellikleri eğitimciler önemsemelidir. Hepimiz öğrenmede büyük bir güce sahip olduğumuzu bilmeliyiz ve önemli olan öğrenme gücümüzün doğru yerde doğru zamanda kullanmamızdır.

11- Çocuk Eğitimi El Kitabı – Haluk YavuzerÇocuk Eğitimi El Kitabı, Haluk Yavuzer

Çocuk Eğitimi El Kitabı, Haluk Yavuzer’in “Çocuk ve gençlik psikolojisi” konusundaki otuz yıllık mesleki birikiminin kısa bir özetidir. Kitabın temel amacı, çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için, anne-babalara yol göstermektir. Bu amaçla, kitapta, anne-babaların günlük hayatta karşılaştıkları eğitim ve iletişim sorunlarının çözümüne yönelik pratik önerilere yer verilmiş, yapılan pedagojik hatalar, olması gereken doğrularla birlikte ele alınmış, okumayı kolaylaştırmak için, her konu resimlerle desteklenmiştir. Çocuk Eğitimi El Kitabı, “kendini değiştirmek” konusunda “istekli” ve “kararlı” olan tüm anne-babalar ve öğretmenler için, vazgeçilmez bir rehber olacaktır.

Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu, Haluk Yavuzer12- Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu, Haluk Yavuzer

Çocuğunuzun İlk 6 Yılı isimli kitabın devamı niteliğinde hazırlanmış olan ‘Okul Çağı Çocuğu’, bu dönemin gelişim özellikleriyle, eğitimindeki öncelikleri, ana-baba ve öğretmenlere tanıtmayı amaçlamaktadır. Okulöncesi döneminde mantıklı bir düşünce sisteminden yoksun olan, zihinsel gelişim yönünden henüz sezgisel düşünme evresinde bulunan çocuk, ilkokul çağına geldiğinde matematiksel simgeler, genel kurallar ve temel mantık gibi daha soyut kavramları anlamaya başlar. Özel bir öğrenme durumundan yola çıkarak genellemeler yapılabilir. yeteneklerinin ve sınırlılıklarının farkına varabilir. Bütün bu değişim ve gelişimde ailenin olduğu kadar, okulun ve öğretmenin rolü de büyüktür.

13-Resimleriyle Çocuk – Haluk Yavuzer

Resimleriyle Çocuk, resim etkinliğini çocuğu tanıma tekniği olarak ele almaktadır. Bu kitabı okuduktan sonra resmin ne kadar açık bir ifade aracı olduğunu görecek; resimlerini kitapta verilen bilgilerin ışığında incelediğinizde, çocuğunuzu daha kolay anlayacak; onun derin duygu ve düşüncelerinden haberdar olacaksınız.

 

Hz.Peygamber'in Sünnetinde Terbiye,Prof. Dr. İbrahim Canan14-Hz.Peygamber’in Sünnetinde Terbiye – Prof. Dr. İbrahim Canan IŞIK YAYINLARI 

Eser, Hz. Peygamber’in sünnetinde terbiye ve eğitimin önemini, terbiyenin aşamalarını, ahlaki, bedeni ve sosyal terbiyenin nasıl kazanılacağını ve bu terbiyenin edinilmesi için gereken çevresel (sosyal ve fiziksel) şartların nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Terbiye ile ilgili görüşleri karşılaştırmalı bir şekilde vererek geniş bir perspektif sunuyor.

çocukluk sırrı

15-Çocukluk Sırrı – Pedagog Adem Güneş NESİL YAYINLARI 

Bu kitapta, çocuğun benliğini zarara uğratmadan, kişilik ve karakterini bozmadan, onlara nasıl rehberlik yapılacağını bulacaksınız…
Başka bir deyişle, bu kitapta, Mevlana’ların, Hacı Bektaş’ların, Yunus’ların, Fatih’lerin nasıl yetiştiğinin sırlarını barındıran Anadolu Pedagojisi’ni bulacaksınız…

Çocuk Psikolojisi – Prof. Dr. Haluk Yavuzer16-Çocuk Psikiyatrisi – Mücahit Öztürk

Çocuklarımızın bedensel ihtiyaçlarını giderme konusunda var olan hassasiyetimizi onların duygu dünyalarını anlamada gösterebiliyor muyuz? Kılık kıyafetleri, süslenmeleri, güzel görünmeleri için sarf ettiğimiz çabanın yarısını onları anlamak için sarf etmediğimiz bir gerçek.

Oysa çocuklukta yaşadıklarımızın bizleri ömür boyu bırakmayan kişiliğimizin önemli bir parçasını oluşturduğunu biliyoruz. Çocuklarla ilgili bazı ön yargılarımızı tekrar gözden geçirmek ve bu noktada tüm geleneksel çocuk yetiştirme biçimlerimizi yeniden sorgulamak zorundayız. Bizlerin nasıl yetiştirildiği ve nasıl terbiye edildiğimiz gerçeğini bir yana bırakıp yirmi birinci yüzyıl çocuklarının nasıl yetiştirileceğini ve nasıl terbiye edileceği gerçeğine kafa yormalıyız.Çocuklarda Dürtüsellik, – Mücahit Öztürk

17-Çocuklarda Dürtüsellik, – Mücahit Öztürk

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, bu kitapta dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu sebepleri, sonuçları, tedavi imkânları ve hukuki boyutuyla, kısacası her yönüyle ele alıyor.

Problem Çocuk mu Yasemin Yalçın Aktosun18-Problem Çocuk mu? – Yasemin Yalçın Aktosun       

Çocuğunuz devamlı çizgi film mi seyrediyor? Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuğunuz da örümcek adam olmayı mı istiyor? Çocuğunuzun marka merakı mı var? Çocuğunuz tuvalete girmeyi red mi ediyor? Çok geç saatlere kadar uyumak istemiyor mu? Çocuğunuzun yemek problemleri mi var? Niçin arkadaşı yok?

Birlikte Büyütelim Çocuk Ruh Sağlığı. Z. Bengi Semerci

19-Birlikte Büyütelim Çocuk Ruh Sağlığı – Z. Bengi Semerci

Çocuk ruh sağlığı alanında çok beğendiğim bir kitap. 0-12 yaş aralığındaki çocukların ruh sağlığıyla alakalı yazılmış çok güzel bir eser. Bengi Semerci’nin da kitabının arka kapağında dediği gibi “…bir yandan da anne baba olmanın zorluğunu düşünürsünüz. Yine de anne baba olmak en büyük mutluluktur. Yeter ki hazır olalım, yeter ki öğrenelim…”

Günümüz Çocuklarına Psikososyal Tesirler, Doç. Dr. Osman Abalı

20-Günümüz Çocuklarına Psikososyal Tesirler – Doç. Dr. Osman Abalı 

Günümüz çocuklarının en sık etklendiği günümüze ait psikososyal tesirler incelenmektedir.
Türkiye’de istatistiklere göre her 100 evliliğin %5-7 kadarı boşanma ile sonuçlanmaktadır.
Kadınların artan ekonomik özgürlükleri nedeni ile boşanma sayısında gün geçtikçe artış olmaktadır.

 

 

21-Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Yaklaşım – Doç. Dr. Osman Abalı Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Yaklaşım, Doç. Dr. Osman Abalı

Kitaptaki bilgiler tamamen özgün bilgiler olup kendi klinik tecrübelerimizden elde ettiğimiz bilgilerdir. Amacımız bazı şablonlar oluşturup bunlara herkesin uymasını sağlamak değildir. Her gencin ayrı bir birey olduğunu ve bireysel farklılıkların insan psikolojisinde en önemli unsurlar olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle benzerini bulamayacağınız bu bilgileri bir solukta, zevkle okuyacağınızı ve kitap bittikten sonra farklı bir bakış açısı kazanacağınızı düşünmekteyiz.(yayınevi notu)

 

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Doç. Dr. Osman Abalı22-Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği – Doç. Dr. Osman Abalı 

Hiperaktivite ile ilgili bilmeniz gereken bir çok konu ele alınmış olup anne babalara öneriler ve güncel duyurular verilmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

 

 

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com