All posts tagged "anasayfa"

 • Gelişim Bozuklukları
  Yaygın gelişimsel bozukluk 1

  Otizm Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede...

 • Gelişim Bozuklukları
  Yaygın Gelişimsel Bozukluk 2

  Rett Sendromu Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları...

 • Gelişim Bozuklukları
  Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

  Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal...

 • Aile
  Şiddete Eğilimli Çocuklar

  Türkiye’nin gündemi sürekli değişiyor, ancak birçok gündem maddesi içinde bir tanesi vardı ki, geleceğimiz olan çocukların ruh...

 • Aile
  Ayrılma Kaygısı

  Ayrılma kaygısı (seperasyon anksiyetesi) çocuğun anne ya da anne modeli bir kişiden ayrıldığında yaşadığı yoğun kaygı hali...

 • Aile
  Çocuklarda Özgüven Gelişimi

  Bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi “özgüven” demektir.Başka bir deyişle, kendisi olmaktan...

 • Aile
  Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi

  Yetişkinler tarafından boşa geçen zaman olarak görülebilen oyun, çocuğun kendini, duygularını ifade edebildiği, yeteneklerini geliştirebildiği, yaratıcı potansiyelini...

 • Aile
  Çocuklarda Sosyal Fobi

  Sosyal fobi, başka insanların  bulunduğu ortamlarda aşırı heyecan ve korku duyma ile karakterize bir fobi türüdür. Toplum...

 • Çocuk
  Ben Öğretmenim

  ‘’Bir insanın hayatındaki en  büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene denk gelmektir’’  Pek ala bu öğretmenlerin özellikleri...

 • Aile
  Özel Okul Seçimi

  Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen veliler açısından her yılın Mart ve Nisan ayları zorlu bir sürecin...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com