Üstün Yetenekliler

Özel Yetenekli Çocukların Ailesine Öneriler

Özel Yetenekli Çocukların Ailesine Öneriler
 • Çocukta fark edilen akademik ve sosyal becerilerdeki farkı anne baba birlikte gözleyip değerlendirmeli, sınıf öğretmeni bu durum hakkında bilgilendirilerek yardım talebinde bulunulmalıdır.
 •  Çocuğun üstün zekâlı ve özel yetenekli olduğu tespit edildiğinde çocuk bundan haberdar edilmemelidir Bu özelliğinden dolayı kardeşleri ve sınıf arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı ve kıyaslama yapılıyorsa da bu, çocuğa yansıtılmamalıdır.
 • Çocuğa üstün zekâlı ve özel yetenekli olduğunu asla söylemeyin ve belli etmeyin Yaşına uygun özelliklerine göre telkinlerde bulunun çocuğun sahip olduğu özelliklerinden kaynaklanan ( kendini üstün görme. önde olma isteği, inatçılık, bencillik vb. ) durumlar ortaya çıktığında onun diğer yaşıtlarından farklı olmadığı ve her çocuğun iyi yapabildiği şeyler olduğu ve onun da bu
 • yüzden bazı şeylerde daha iyi olduğu vurgulanmalıdır. Aynı ilgi, isteği göz ardı edilmeli, kendisiyle ilgilenildiği çok fazla belli edilmemelidir.
 • Çocuğu sevdiğini ona açıkça belli edip normal bir çocuk gibi davranmalıdır. Üstün zekâlı, özel yetenekli oluşuna göre değil yaşının özelliğine göre sevgini belli etmelidir.
 • Çocuk asla ilgisiz bırakılmamalıdır. Onunla her fırsatta ilgilenilmeli, ilgi gösterirken laf olsun diye değil gerçek anlamda ilgi gösterilmelidir. Aksi takdirde bunu hemen fark edeceğinden ters etki yapabilir.
 • Üstün zekâlı, özel yetenekli çocuk ailelerinin bazılarında gereksiz bir gurur gelişebilir. Anne baba olarak üstün zekâlı, özel yetenekli bir çocuğa sahip olmak muhakkak iyi bir şeydir. Ancak aşırı gurur, çocuğun daha iyi yetişmesini engeller. Anne babada gelişen gurur, zamanla çocuğu da yansımaktadır. Bu duruma düşmemek için anne babaya gerekli rehberlik yapılmalıdır. Çünkü
 • üstünlük duygusu, en azından aşağılık duygusu kadar zararlı olabilir Eğer başka kardeşleri var ve onlara nasıl davranılıyorsa ona da aynı şekilde davranılmalıdır. Farklı diye, kesinlikle ihmal edilmemeli ve bakımı diğer kişilere bırakılmamalıdır (anneanne, dede, bakıcı vb.).
 • Çocuğun zekâsı ve yeteneğini kullanabileceği ve deşarj olabilmesini sağlayıcı (yazboz, satranç, labirent oyunları, müzik vb. ) malzemeler ( oyuncaklar ) alınmalı, ( sinema, tiyatro, resim, müzik, v b.) kültürel etkinliklerde bulunması sağlanmalıdır.
 • Çocuğun sorduğu sorulara kesin ve net cevaplar verilmeye çalışılmalıdır. Kaçamak, doğru olmayan cevaplardan kaçınılmalıdır.
 • Çocuğunuzun zekâ işlevleri ve yetenekleri bakımından normalden farklı olduğu için özel eğitime muhtaç olduğu unutulmamalıdır.
 • Çocuğun ruhsal ve duygusal özellikleri için bir uzmanla ( çocuk psikiyatristi, çocuk psikoloğu, psikolog, pedagog, rehber öğretmen vb. ) her zaman diyalog halinde bulunulmalıdır.
Üstün Yetenekliler

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com