Üstün Yetenekliler

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 4

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 4

Özel yetenekli bireyler tüm alanlarda başarılı mıdır?

Literatürde, özel yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak özel yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin, görsel sanat alanında özel yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından özel olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir

Özel yetenekli bireylerin “bilişsel” özellikleri nelerdir?

En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme
• Dili etkili kullanma
• Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme
• Çabuk öğrenme
• Güçlü bellek
• Özgün ifade biçimlerine sahip olma
• Okumaya düşkün olma Neden-sonuç ilişkisi kurarlar.
Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından ileri düzeydedirler.
Çok hızlı öğrenirler.
Ancak bu özelliklerin hepsinin bir bireyde görülmesi veya her bireyde aynı özelliklerin görülmesi mümkün olmayabilir.
Hangi üniversitelerde özel yetenekliler eğitim merkezleri vardır?

Anadolu Üniversitesi Üstün Yeteneklileri Eğitimi Programı, Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel yetenekli bireylerin eğitiminde doğru bilinen bazı yanlışlar nelerdir?

Özel yetenekli çocuklarda davranış ve ruhsal bozukluklar gözlenir.
Özel yetenekli çocuklar erken gelişir ve erken sonlanırlar, yani kısa ömürlüdürler.
Özel yetenekliler sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar.
Özel yetenekli bireyler uyumsuz olurlar.
Kardeşlerin en küçüğünün özel yetenekli olma olasılığı yüksektir.
Özel yetenekli çocuklar toplumsal açıdan geridir.
Akademik başarısı yüksek olan her öğrenci özel yeteneklidir.
Özel yetenekli bireyler, normal sınıflarda eğitim alamazlar.
Her özel yetenekli bireyin kendi yaş düzeyinin üstündeki konulara karşı ilgisi vardır (Astronomi, satranç vb konularda).
Özel yetenekli bireyler sınıf atlatıldığında veya okula erken yaşta başlatıldıklarında üst yaşlarla sosyal problemler yaşamaktadırlar.
Özel yetenekli bireyler zaten ayrıcalıklı çocuklardır. Bu yüzden desteklenmelerine gerek yoktur.
Yaramaz ve hareketli “hiperaktif çocuklar” özel yeteneklidir
Özel yeteneklilere yönelik uygulanabilecek sosyal etkinlikler nelerdir?
Doğa İle İlişki;
Doğa yürüyüşü, piknik, hafta sonu gezisi, kamp kurma, yüzme, balık tutma vb.
Aile Etkinlikleri;
Seyahatler, akraba ve dost ziyaretleri, park, bahçe, kültür merkezi gezileri, aile meclisleri toplantıları, ailece okuma ve tartışma, evcil hayvan besleme, hayvanat bahçesi gezisi, tren, otobüs, vapur gezileri, yemek pişirme, tamirat, dekorasyon, ev oyunları vb.
Grup Etkinlikleri;
Sinemaya, tiyatroya gitme, arkadaşlarla birlikte olma, gönüllü kuruluşlara destek olma, sokak oyunları, okul sosyal faaliyetlerine katılma, izcilik, bilim şenlikleri, bilim kampları vb.
Hobiler;
Sanatla ilgilenme, enstrüman çalabilme, kitap okuma, hikâye, şiir, roman yazma, tiyatro- drama, fotoğrafçılık, fen ve teknoloji ile ilgili gözlem ve deneyler, çevre koruma, arkeoloji ve sanat tarihi, tasarım, takı yapma, bahçe bakımı, çiçek yetiştirme, gazete, dergi çıkarma, resim, grafik, heykel, gökyüzü gözlemi, akıl oyunları, koleksiyonculuk, yöresel sanatlar, satranç vb.

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com