Üstün Yetenekliler

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 3

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 3

 

Özel yetenekli bireylerin eğitimi örgün ve yaygın eğitimde nasıl yapılır

 

Özel yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış çoklu modeller önerilmektedir.

 

Farklılaştırma nedir?

 

Ders içeriğinin, etkinliklerin, projelerin, uygulanan test ve ölçeklerin, ölçme araçlarının ve/veya  öğrenme  ortamının  bir  öğrencinin  veya  öğrenci  grubunun  akademik,     duyuşsal ve/veya öğrenme ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi veya düzenlenmesidir. Farklılaştırma, özel yetenekli bireylerin eğitiminde merkezi bir konuma sahiptir.

 

Zenginleştirme nedir?

 

Özel yetenekli bireylerin eğitiminde zenginleştirme uygulamalarında genel olarak göze çarpan 7 ortak özellik bulunmaktadır.

  1. Zenginleştirme, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik etkinlikleri
  2. Üst düzey içerik, süreç ve ürünleri bütünleştirir.
  3. Kapsamlı ve disiplinler arası bir içeriğe
  4. Etkili, bağımsız ve kendi kendine öğrenmeyi
  5. Müfredatın ve öğretimin bireyselleştirilmesini ve farklılaştırılmasını
  6. Yaratıcı problem çözme becerisini ve yaratıcılığı geliştirir.
  7. Ürün geliştirmede    profesyonel    uygulamalarda    kullanılan    araçların    kullanımını gerektirir.

Zenginleştirme teorisyenlerinin tamamı (Renzulli, Frank Williams, George Betts, John Feldhusen ve Penny Britton Kolloff, Carol Schlichter gibi) bu özelliklerden bazılarına veya tamamına teorilerinde yer vermişlerdir.

 

Hızlandırma nedir?

 

Hızlandırma; öğrencinin, uygulanan müfredat programını normalden daha kısa sürede tamamlamasını ifade eder. Sınıf yükseltme, okula erken başlama, bir dersten hızlandırma, üst sınıftan ders almayı da içine alan 18 farklı hızlandırma türü bulunmaktadır. Hızlandırma özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde uygun bir eğitimsel planlamadır çünkü öğrencinin, hazır bulunuşluk ve motivasyon düzeyine uygun düzey ve karmaşıklıkta bir müfredata göre eğitim alması sağlanmış olmaktadır.

Mentorlük nedir,

 

Kelime anlamı olarak mentor, danışman, akıl hocası, rehber ve yol gösterici anlamları taşımaktadır.

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com