Üstün Yetenekliler

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 1

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 1

 

Özel yetenekli öğrencilere neden özel eğitim gereklidir?

 

Ülkemiz için sürekli kendini yenileyen, yetişmiş, nitelikli, farklılıklarını sergilemekten çekinmeyen bireylerden meydana gelen bir nesil yetiştirmenin gerekliliği açık bir şekilde görülmektedir.

Özel yetenekli bireylere, yeteneklerini geliştirme, kendilerini gerçekleştirme imkânı verilmediği takdirde bu kişilerin potansiyel enerjilerini gayrimeşru ve illegal zeminlerde tüketme riski taşıdıkları, hazır bulunuşluk düzeylerine uygun eğitim fırsatları sunulmaması halinde de çabuk sıkılma, kolay öğrenmenin verdiği rehavete kapılma ve bir müddet sonra başarısızlığa düşme tehlikeleriyle karşı karşıya kalabildikleri görülmektedir.

Okul içinde ve okul dışındaki uygun eğitim ortamlarında yetişmiş uzman personel ve geliştirilmiş programlar ile bireysel farklılıklarının saygıyla karşılanması, kendileriyle ve çevreyle barışık olmalarının sağlanması halinde, kendileri gibi farklı yetenekleri, ilgi ve özellikleri olan yaşıtları ile çalışmaları, projeler üretmeleri halinde, onların zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sorunlar yaşamaları engellenmiş; mutlu bireyler olarak yetilerini insanlık için değerlendirip kullanan bireyler haline gelmeleri sağlanmış olacaktır.

 

Özel Eğitim ile Özel Öğretim arasındaki fark nedir?

 

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin engel ve özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “Özel Eğitim” denir.

Özel Öğretim ise özel girişimciler tarafından açılarak işletilen çeşitli tür ve düzeylerdeki kurslar, dershaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullar, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumları kapsar.

 

 

Ülkemizde “üstün yetenek” tabiri yerine neden “özel yetenek” kavramı kullanılmaya başlanmıştır?

 

Literatürde “üstün yetenek” kavramı kullanılmasına rağmen, 15 Ocak 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) yayınlanan Strateji ve Uygulama Planı’nda aynı kavrama karşılık gelmek üzere daha az kategorize edici olarak “özel yetenek” kavramı tercih edilmiştir. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilgili grup başkanlığının adı “Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı” şeklinde düzenlenmiştir. Görevleri ise;

  1. Özel yetenekli    bireylerin    tespit   edilmesi,    tanılanması,    yönlendirilmesi    ve yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek,
  2. Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  3. Özel yetenekli    bireylerin    eğitimi    ile    ilgili    eğitim    modelleri    geliştirmek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,

ç) Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak,

  1. Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunmak,
  2. İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  3. Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

Özel yetenek kavramı neleri kapsamaktadır? 

 

Özel yetenek kavramı, genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimleri, liderlik, yaratıcılık, görsel ve işitsel sanatlar ve psiko-motor becerileri kapsamaktadır.

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com