Aile

Özel Okul Seçimi

Özel Okul Seçimi

Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen veliler açısından her yılın Mart ve Nisan ayları zorlu bir sürecin başlangıcını ifade eder. Bu aylarda genç anne babalar için okul çağına gelmiş çocukları adına yapacakları okul seçimi önem kazanırken daha büyük yaşta çocukları olan anne babalar için de çocuklarını ileri eğitim yaşamlarına hazırlayacak nitelikli okul arayışları başlar.

X  Okulu çok fazla ticari kaygı gözettikleri

Y  Okulu klasik ve hantal bir yapısı olduğunu ve devlet okulundan pek farkı olmadığını

Z  Okulu öğrenciyi başarı odaklı değerlendirdiği ve başarılı olmayan öğrencileri okulda tutmak istemediği, ayrıca sayısal alana ağırlık verdiği, katı disiplinli bir okul olduğu

Kafanız karışık. Peki bu seçimi yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Özel okul seçerken nelere dikkat edilmeli?

Okul Seçimi

Kendini ifade etme ve sahip olduğu bilgi ve beceriyi kullanabilme gibi basit ama hayati önemde bir davranışı kazandırabilecek okulun hangisi olduğuna karar verebilmek elbette anne babalar için zor olacaktır. Çünkü çocuğunuzun eğitim hayatının yanında sosyal hayatını da şekillendirecek bir karar aşamasıdır okul secimi.

Çocuklarını nasıl yetiştireceklerine karar vermeli ve ona göre bir seçim yapmalıdırlar. Kimi muhafazakar yetiştirmek isteyebilir, kimi global bir çocuk yetiştirmek isteyebilir, ………. Bunu iyice belirlemek ve seçeceği  okulla aile arasında ortak bir paydaya ulaşmak gerekmektedir.

İşte sizin için hazırladığımız başlıklar.

Okul Tanıtım Günleri

Son yıllarda birçok okul velilere bu önemli karar aşamasında yardımcı olmak ve aynı anda çok sayıda anne-babaya kurumunu tanıtmak amacıyla “Okul Tanıtım Günleri” düzenlemektedir. Ancak bu tanıtımlar genelde c.tesi günleri yapılmaktadır. Benim tavsiyem okul zamanı okul ziyaretidir.

Okul Zamanı Okul Ziyaretleri

Anne babalara bu genel toplantıların yanında çocukları için düşündükleri okulları mutlaka ziyaret etmelerini ve yüz yüze bilgi almalarını önermekteyiz. Okul ziyaretlerini mümkün olduğunca okulda eğitim-öğretimin olduğu zamanlarda yapılması velilere mümkün olabildiğince her şeyi gözlemleme fırsatı vermektedir. İlk izleniminiz sizin için önemli bir ipucudur bu nedenle ayrıntıları kaçırmamaya çalışın. Güvenlik görevlisinin sizi karşılama biçiminden, öğrencilerin kıyafet ve davranışlarına, çevre düzenlemesinden, temizliğine kadar gözlem yapmak sizlere okul hakkında pek çok ipucu verecektir.

Öğretmenlerin Yeterliliği

Kurumsal kültüre sahip eğitim kurumları deneyimli eğitim kadrosunun değerini bilir ve kadro istikrarına önem verir. Öğretmenlerinin tümünün gerekli eğitim birikimine ve lisans ya da lisansüstü derecesine sahip olmaları önemlidir. Sürekli eğitime inanan gerek bireysel gelişim gerekse kurumsal gelişim açısından öğretmenine olanaklar sunan kurumlar öğrencilerine de değer verir. Kurumda çalışan öğretmen ve yardımcı personelin mutlu ve işlerini severek yapıyor olmaları da onların verimlerini artırır. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Bir eğitim kurumunda eğitime destek birimlerin bulunup bulunmadığı veliler için önemli bir tercih nedeni olmalıdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanları öğrenci psikolojisinden hareket eden ve gelişim psikolojisinin uygulama alanlarından destek alan çalışmaları ile öğrenciyi tanıma, yönlendirme ve bilgi sunma çalışmalarıyla hem öğrenciye hem de veliye önemli hizmetler sunmaktadır. Her çocuk tekdir, özeldir ve biriciktir. Bu her anne baba için olduğu kadar okulun PDR uzmanlarının da benimsediği bir ilke olmalıdır. Okuldaki PDR uzmanlarının sayısı, alan mezunu olmaları, deneyimleri, ilgilendikleri öğrenci sayıları velilerin ilgi alanına girmelidir.

Özel Öğrencilerle Çalışma (Üstünler ve Öğrenme Sorunu Yaşayanlar)

Ülkemizde farklı ve özel öğrencilere yönelik çalışmalar yeterince gelişme alanı bulamamıştır. Pek çok okul yeni yeni üstün yetenekli çocukların gelişimleri ve eğitimleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle özel okulların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerine bağlı çalışan destek birimler oluşturduğunu görmekteyiz. Bu birimler hem öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle hem de üstün yetenekli çocuklarla çalışmaya başlamışlardır. Anne babalar çocuklarının özel durumlarının farkında olmayabilirler. Okullar öğrencilerinin bu farklılıklarını görüp gerekli yönlendirmeleri yapmalıdırlar. Bu çabayı gösteren okulların öğrenci mutluluğuna ve başarısına artı katkı sağlayacağı bilinmelidir.

Yabancı Dil Eğitimi

Özellikle özel okul arayışında olan anne babaların tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi çocuklarına okuma ve yazma düzeyinde yabancı dil becerisinin kazandırılmasıdır. Günümüzde artık 2. hatta 3. bir yabancı dilin öğretilmesi önemli bir ihtiyaca dönüşmüştür. Velilerin yabancı statüsünde algılanan okulları tercih nedenleri arasında yabancı dil öğretimi önemli bir yer tutar. Bu konuda yerli ya da yabancı okulların mezunlarının Orta Öğretimde ya da Üniversite düzeyinde hazırlık sınıflarını atlama yüzdeleri anne babalar için önemli bir referans olabilir.

Sosyal Etkinlikler

Pek çok yaşanmış başarı öyküsünün bir yerinde okul yıllarında gerçekleştirilen sosyal ve sportif aktivite mutlaka yer alır. Hatta bu var oluşlar hem o günün hem de geleceğin inşasında önemli referans kaynakları olurlar. Okul takımında oynamak, takımın kaptanlığını yapmak, öğrenci birliğine seçilmek veya başkanı olmak, okul gazetesi çıkarmak ya da tiyatro sahnesinde yer almak. Bugün PİSA sonuçları üzerinden yaşam deneyimi kazanmak ve bilgi ve beceriyi kullanabilmek okulların sunduğu bu koşullarla mümkün olabilmektedir. Okul, öğrenciyi akademik yönden geliştirmeyi hedeflerken spordan sanata her alanda beslemeli ve geliştirmelidir. Pek çok özel okul için tercih edilme sebebi olan sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince zaman ayrılması ve bu etkinliklerin ücretli ya da ücretsiz oluşu gibi faktörler de velilerin okul seçimlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı

Özel okullar ile devlet okulları arasında hem program hem de eğitim araç gereçlerinin donanımı bakımından çok farklılıklar bulunmaktadır. Özel okullar arasında da nicelik ve nitelik açısından benzer farklılıklar bulunabilmektedir. Teknolojik sınıf donanımları, internet bağlantısı, akıllı tahta kullanımı gibi pek çok araç gereç eğitim ortamında öğrenme ve öğretme sürecini olumlu etkilemektedir. Bu tür donanımları okul ortamlarını gezdiğinizde görme şansınız bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Program Geliştirme ile Eğitim Teknolojisi ve Tasarımı gibi bölümler bir eğitim kurumunda olmazsa olmaz destek birimlerdir. Öğrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi süreci üzerinde durulması gereken önemli bir kriterdir. Pek çok okulda bu birimler ya yoktur ya da göstermelik olarak mevcuttur. Program geliştirme veya ölçme ve değerlendirme uzmanlarının süreç değerlendirmelerine katkısı bir eğitim kurumunun yaptığı işi bilimsel olarak ne ölçüde ele aldığını gösterir.

Kütüphane

Kütüphane kullanımı teknolojinin gelişmesi ile zaman ve mekan sınırlarını zorlamaktadır. Bir yayına ulaşmak, aranılan bir kaynağa evden ulaşabilmek artık zor değil. Kitap, dergi, süreli yayınların sayısı ve yayınlarının ulaştığı kitle, bir okulun eğitime bakışını gösterir. Kütüphaneyi ziyaret etmeniz size bir fikir edinme fırsatı yaratacaktır.

Kamuoyu Algısı ve Başarılar

Bir eğitim kurumunun ismi farklı özellikleriyle kamuoyunda bir değer yaratır. Yaratılan bu algı eğer olumlu ise o kuruma güven duyulabilir. Geçmişi, başarıları, sosyal sorumluluk projeleri, kazandırdıkları bu algıyı besleyen durumlardır ve dünden bugüne elde edilmiş değildir. Özel okullar, eğitim programlarında yer alan teorik bilgileri eğitim anlayışlarıyla, fiziksel olanaklarıyla, laboratuvar ortamlarıyla deneysel uygulamaya dönüştürmeleri bakımından farklılık yaratırlar. Bu farklılıklarım elde ettikleri başarılarla yurt içi ve dışında sergiledikleri performanslarla velileriyle ve kamuoyuyla paylaşırlar. 

Üst Öğrenime Hazırlık

Bir üst programa hazırlık çalışmalarının profesyonelce yürütülmesi, akademik ve sosyal alanlarda danışmanlık hizmetlerinin bulunması, Ortaöğretime ve Yükseköğretime yönelik rehberlik hizmetlerinin kalitesi de okul seçiminde dikkat edeceğiniz kriterler arasında yer almalıdır.

Veli Okul İşbirliği

Veli ile doğru şekilde ve doğru zamanda kurulan iletişim ve işbirliği kurulması bir okulun önemli artılarındandır. Sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek gerçekleştirilecek bilgi alışverişleri öğrenci başarısını artıracak, güven ortamını pekiştirecek özelliklerdir. Gerektiği kadar açık ve şeffaf eğitim kurumu sorumlulukların eşit paylaşımını da beraberinde getirir.(1)

Uluslararası Eğitim İşbirlikleri: Ulusal ve uluslararası yapılan eğitim işbirlikleri öğrenciye evrensel bakış açısı kazandırması açısından önemli.

Yemekhane, kantin: Ve benzeri donanımların olup olmadığını, bu donanımların hijyenik

koşullar altında hizmet verip vermediklerine bakın. Güvenli gıda kullanımına dikkat ediliyor mu? Sorusunun yanıtını bulmaya çalışın.

Okulun servis hizmeti:  Ulaşım ile ilgili güvenli, kültürlü, denetimli ve çocuklara pedegojik yaklaşabilecek bir birim var mı? Çocuğunuz büyük şehirde iseniz her gün iki saat bu kişilerden hizmet alacak. Okulda kazandıklarını serviste kaybetmemesi önemli.

Güvenlik: Okul iyi korunuyor mu, okulun çevresi çocuk gelişimine yönelik zararlı gelişmelerin yaşanabilmesine neden olabilecek açık ve tehlikeli alanlar var mı?

Özel okulun ücreti: Tabi belki de en önemli unsurların başında ücretler gelmekte. Çünkü özellikle büyük şehirlerde 10 bin ile 50 bin Türk lirası arasında değişen fiyatları var bu okulların. Vereceğiniz paranın ihtiyaçlarınızın ne kadarını karşıladığının cevabi sizin tercihinizde önemli bir aşama olacaktır. Tabi ek giderlerin neler olduğunun sorulup hesaba katılması gerekmekte.

 

Bunların yanında aşağıdaki başlıklarda velinin durum ve beklentilerine göre araştırılması gerekmektedir:

Ödev konusundaki görüşleri,

Disiplin anlayışları,

Öğretmen değişme sıklığı,

Ödev konusundaki görüşleri,

Çocuklara gösteri yaptırma sıklıkları,

Çocuğun okula uyum surecinde izledikleri yol,

Öğretmen veli iletişimlerini nasıl sağladıkları,

Çocuğumun kişiliğine uygun öğretmen seçebilmemiz konusundaki serbestlikleri,

 

İsa özen

Uzman Eğitimci

 

 

 

(1) A. Dartan Okul Kavramı ve Okul Seçiminin Yaşamsal Önemi

 

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com