Aile

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Tespiti ve Veli Rehberliği

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Tespiti ve Veli Rehberliği

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel içlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. Bu bireylerin tespitinde okul, öğretmen ve rehberlik araştırma merkezlerinin işlevini incelemeye çalışacağız

 

Nasıl Fark Edilirler?

Okuma hızı ve niteliği açısından yaşıtlarından geridirler.

Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemezler.

Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanırlar.

Okuduklarını anlamakta zorlanırlar.

Okurken harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

Yazarken bazı harf ve sayıları,  kelimeleri  ters  yazarlar ya  da karıştırırlar. (b-d, d-t, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9, 12-21)

Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece eklerler.

Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya  bölerek yazarlar (ka lem gibi).

Tahtadaki yazıyı defterlerine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterlerine yazarken zorlanırlar.

Yazıları okunaksız ve çirkindir.

Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çekerler.

İmla ve noktalama hataları yaparlar.

Dört içlemi yaparken yavaştırlar. Parmak sayarak içlem yapmaya çalışırlar.

Problemi çözüme götürecek içleme karar veremezler.

Çarpım tablosunu ve bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanırlar.

Ev ödevlerini almaz ya da eksik alırlar.

Çantaları, eşyaları ve giysileri dağınıktır.

Defter ve kitaplarını kötü kullanırlar.

Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybederler.

Yazarken sayfayı düzenli kullanamazlar, gereksiz satır atlar, boşluk bırakırlar.

Zamanı ayarlamakta güçlük çekerler.

Yönlerini bulmakta zorlanırlar, yön kavramlarını karıştırırlar.

Saati öğrenmekte zorlanırlar.

Gün, ay, yıl, mevsimler ve alfabenin sırasını karıştırırlar.

Dinledikleri, okudukları bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün baçını sonunu hatırlamazlar.

Belirli bir sıra içinde yapılması gereken içlerin sırasını karıştırabilirler.

Konuşurken düzgün cümle kuramazlar, takılırlar.

Bazı harflerin seslerini dogru olarak telaffuz edemezler(r, ç, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söylerler).

Soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler.

Kaba motor becerilerinde, ip atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdırlar.

Sakardırlar, sık sık düşer ve yaralanırlar. İstemeden bir şeyleri kırarlar.

İnce motor becerilere dayalı içlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çekerler.

Yukarıdaki belirtiler fark edildikleri andan itibaren özel eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen öğrenciyle ilgili çalışmaların sınıf öğretmeni tarafından yapılması gerekmektedir. Öğrenciye ilişkin gözlemlerini aile ile paylaşılır, öğrencinin sağlık problemi olup olmadığının belirlenmesi için aileyi sağlık kurumlarına yönlendirir. Öğrencinin güçlük çektiği alanları azaltmak ve sınıf içi etkinliklere uyumunu sağlamak için bilgi toplar ve tedbir alır. Öğrencinin kaydettiği gelişmeleri izler ve alınan tedbirleri gözden geçirir.

Alınan tedbirlere rağmen öğrenci eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı takdirde, özel eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla öğrenciyle ilgili olarak Eğitsel Değerlendirme İsteği Formunu doldurarak okul idaresine teslim eder.

Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılaması Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları” tarafından yapılır. Söz konusu kurulun Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, öğrencinin ailesini ve/veya okulu/kurumu, gerektiğinde tıbbî değerlendirme ile RAM’da yapılamaması durumunda piko-sosyal değerlendirme için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucu doğrultusunda öğrenci için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin karar verir. Verilen karara ilişkin olarak “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” ile öğrencinin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı ile öncelikli eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçların yer aldığı eğitim planını hazırlar. Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı doğrultusunda ilgili okul veya kurum ile iş birliği yaparak uygulamayı takip eder. Yerleştirmenin yapıldığı okula/kuruma, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, eğitim planının uygulanması ve destek eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik yapar.

özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanabilirler. Ne kadar önce tespit o kadar ilerleme diyelim

Derleyen

Uzman eğitimci İsa özen

 

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com