Gelişim Bozuklukları

Özel Öğrenme Güçlüğü 4

Özel Öğrenme Güçlüğü 4

Özel Öğrenme Güçlüğünde Tanı Yöntemleri

ÖÖG olan çocuk ve gençlere tanı konulması süreci oldukça titiz, dikkatli ve uzun süren değerlendirmeleri gerektirir. Bu değerlendirme, tıbbi ve psiko-pedagojik durumun kapsamlı olarak incelenmesini içermelidir. Bu nedenle tanı koyma süreci profesyonel bir ekip çalışması gerektirir. Bu ekip, çocuk psikiyatrisi, psikolog, nörolog, kulak burun boğaz hekimi ve göz hekiminden oluşmaktadır. ÖÖG‟nin tanı ve değerlendirmesi iki yönde yapılmaktadır;

Tıbbi Değerlendirme

 bireyin sağlık durumunda öğrenme yeteneğini etkileyen görme, işitme ve nörolojik açıdan bir sorun olup olmadığını belirlemek amacı ile psikiyatri, nöroloji, KBB ve göz hekimlerinin gerekli muayeneleri yapmalarını içermektedir. Öncelikle çocuğun görme ve işitme duyuları ile ilgili bir sorunu olup olmadığı saptanmalıdır. Başarısızlığı, fiziksel bir durum ile açıklanamıyorsa özel öğrenme güçlüğü ile ilgili gerekli özeldeğerlendirmeler yapılmalıdır. Değerlendirmede tıbbi muayenelerden sonra anne-baba ile, çocukla ve öğretmenle görüşülür.

Psiko-pedagojik Değerlendirme

gelişim özelliklerinin, zekanın, görsel-işitsel algının, davranışın, okuma-yazma, matematik becerilerinin değerlendirilmesini kapsar. Bu değerlendirmede öncelikle anne-baba ile ve öğretmenle görüşme, sonrasında çocukla yapılacak bireysel inceleme, gözlem, test ve ölçek uygulamaları yer almaktadır. Psiko-pedagojik değerlendirme sonuçları, çocuğun hem güçlü yanlarını hem de desteklenmesi gereken yanlarını ortaya çıkarır.

 

 

 

 

 

‘özel öğrenme güçlüğü öğretmenler için rehber ‘ kitabından alınmıştır.

Daha Fazla Gelişim Bozuklukları

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com