Gelişim Bozuklukları

Özel Öğrenme Güçlüğü 3

Özel Öğrenme Güçlüğü 3

Özel Eğitim Açısından Özel Öğrenme Güçlüğünde Erken Tanının Önemi

Her problemde olduğu gibi ÖÖG‟de de erken tanı çok önemlidir. Çünkü ÖÖG‟de  yaşla beraber

sorunlara yönelik strateji geliştirme daha yavaş olmakta ve yaşanılan problemlere dair bireyin

geliştirdiği yanlış kodlamaları düzeltmek daha zor olabilmektedir. ÖÖG olan bir kişi sosyal hayatta ve

okul hayatında örselenebilmekte, benlik algısında ve özgüveninde düşüş olabilmektedir. Bu olumsuz

sonuçların, kiĢilerin hayatını daha az etkilemesi ve daha sağlıklı Şekilde düzeltilebilir olması için

ÖÖG‟nin erken dönemde fark edilebilmesinin önemi büyüktür.

Ebeveynlerin, çocuklarındaki farklı gelişimi, akranlarına bakarak fark edebilmeleri mümkündür.

Ancak birçok aile sorunu görmezden geldiğinden, bir kısmı nereden yardım alacağını bilemediğinden,

bir kısmı da çocuklarındaki farklı gelişimi sorun olarak görmediğinden ya da yanlış yönlendirmeler

neticesinde tanı konmakta geç kalınmaktadır. ÖÖG‟nin erken tanısında ve müdahalede okulöncesi

öğretmenlerinin, birinci sınıf öğretmenlerinin ve çocuk doktorlarının çok önemli rolleri vardır.

Çocuğun gelişimi ve öğrenme yeteneği açısından en kritik dönem 5-7 yaş dönemidir. Bu

nedenle okulöncesi dönemdeki çocukların dikkatle izlenmesi ve gelişimsel açıdan risk taşıyan

çocukların belirlenmesi gerekir. ÖÖG, çoğunlukla birçok çocuk için ilkokula başladığında ve akademik

becerileri kazanmakta zorlandığında fark edilir. Ancak okulöncesi dönemde erken belirti gösteren

çocukların öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmesi, erken tanı ve müdahale için oldukça

önemlidir.

Öğretmenlerin diğer çocuklardan daha farklı öğrenme stiline sahip olan bu çocukları erken

Fark etmesi, ÖÖG olan çocuk için özel olarak hazırlanmış bireyselleştirilmiş eğitim planını ve farklı

değerlendirme stratejilerini de beraberinde getirecektir. Bütün bu çabalar ÖÖG olan birçok çocuğun

erken müdahale şansı yakalamasına ve öğrenmeye yönelik olası güçlüklerinin en aza indirgenmesini

sağlayacaktır.

Özel öğrenme güçlüğü, her dil ve her ülkedeki çocuklarda görülebilir. Farklı ülkelerdeki pek

çok araştırmacı, bir çocuğun özel öğrenme güçlüğü yaşayıp yaşamayacağının 5-6 yaşlarına kadar

gelişen belli becerilerinin gözlenmesiyle tahmin edilebileceğini belirtmişledir.

Nedir bu erken dönem belirtileri?

  • Konuşmanın gecikmesi veya konuşmada yaşanan sıkıntılar ( kelimeleri doğru telaffuz

edememe, kelime dağarcığının az gelişmiş olması, içe kapanıklık olarak değerlendirilen çok

konuşmama)

  • Kavram gelişimde yaşanan sıkıntılar ( yön kavramları, zıt kavramları, mekânsal kavramları,

öncelik-sonralıkla ilgili kavramları algılama ve öğrenmede sıkıntı yaşama)

  • Motor gelişimde yaşanan sıkıntılar ( öz-bakım becerilerinde zorlanma, el-göz

koordinasyonunda zorlanma, motor faaliyetlerde yani emekleme, koşma, zıplama gibi becerilerde

zorlanma, düğme ilikleme ve ayakkabı bağcığını bağlamada zorlanma, sakarlık, çizime karşı isteksizlik,

kopyalama ve boyamada zayıflık)

  • Erken dönemde çocukta, yukarıdaki belirtilerden birkaçı varsa ve bunlar çocuğun sosyal

hayata, sosyal çevreye uyumunu zorlaştırıyorsa bu konuda bir uzmanla görünmek gerekebilir. Çocuğun yaşadığı sıkıntılı alanlara yönelik tespit ve bu alanlarda yapılabilecek bir programla erken önlemler alınabilir.

Daha Fazla Gelişim Bozuklukları

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com