Aile

Okullarda serbest kıyafet uygulaması

Okullarda serbest kıyafet uygulaması

“Ayşe sabah kalktı ve okul formasını giyip kahvaltısını yaptıktan sonra okulunun yolunu tuttu.” Cümlesinde Ayşe’nin işini zorlaştırmak için en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Ayşe’nin annesi kahvaltı hazırlamamalıdır.

B)     Ayşe okula servis yerine otobüsle gitmelidir.

C)     Okullarda kılık kıyafet serbest olmalıdır.

Cevap hiç şüphesiz “Okullarda kılık kıyafet serbest olmalıdır.” seçeneği olacaktır. Çünkü kılık kıyafet serbest olduğunda; Ayşe yataktan kalkacak, bugün acaba ne giysem? diye düşünecek. Tam üstüne bir şey giymişken onu iki gün önce de giydiğini de hatırlayarak, arkadaşları arasında alay konusu olmaktan çekinerek bundan vazgeçecek. Sonra başka bir kıyafet kombinasyonu denemeye karar verecek ki bir bakacak annesi o kombinasyonda gereken eteği yıkamamış. Gidip annesiyle tartışacak. Annesi de her sabah bunun kıyafet seçmesinden bıktım diye isyan edecek.

Tabi olayın ev boyutu bu ama daha ilerisi de var. Ayşe okula gidecek. Ne giydiğini arkadaşları değerlendirecek, birileriyle kıyaslayacak. Markalar konuşulacak. Arkadaşları marka giyerken kendi ailesinin neden ona marka giydirmediği ile ilgili düşünüp ailesine isyan edecek.

Bunların hepsi ihtimal ve bunların hiçbirinin yaşanmayacağı aileler de mutlaka olacaktır. Ancak önemli olan sistemli hareket etmektir. Formalı kıyafetten formasıza geçmek yerine formada alternatif üretme yoluna gidilebilir ya da yarı serbestlik getirilebilirdi. Okul bir yerine birkaç forma rengi belirleyebilir böylelikle hem çocukların seçme özgürlüğü olur hem de başta anlatılan sorunlara karşı tedbir alınmış olurdu.

Okullarda öğrencilere giydirilecek kıyafetlerin serbest veya üniforma olmasıyla ilgili dünyanın her yerinde değişik uygulamalar var.

Bazı ülkeler tamamen serbest bırakırken bazıları belli kurallar dahilinde serbest bırakıyor, bazı ülkelerde ise üniforma veya tek tip kıyafet uygulanıyor.

Her bir uygulamanın kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri olabilir. Bizler bu konuda hangisini uygulamamız gerektiğine karar verirken hangisinin daha fazla olumlu yönü olduğuna bakmamız ve bizim kültürel ve ekonomik şartlarımıza göre düşünmemiz gerekir.

Serbest kıyafet uygulaması çocuğun kendini iyi hissettiği, kendisini ifade edebildiği kıyafeti giymesine imkân sağlar. Bu yönüyle kişilik gelişimine olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Ancak aynı zamanda özellikle ergenlik çağına doğru çocuklarda ortaya çıkmaya başlayan marka bağımlılığını da pekiştirici bir rol oynayabilir. 11-12 yaşından sonra çocuklar kıyafet konusunda özellikle okul gibi yaşıtlarıyla yoğun beraberlikte bulundukları mekânlarda kıyafet yarışına girebilirler. Her sabah formasını 5 dakikada giyip okula giden Ayşe’nin okula hazırlanma süresi kıyafet seçememeden dolayı yarım saati bulabilir.

Tek tip kıyafet öğrencileri belli bir konumda eşitliyor. Onların kendi aralarındaki kıyafet ve marka üzerinden yapacakları haksız rekabeti olabildiğince minimize ediyor. Ancak çocuk kendi istediği ve kendini iyi hissettiği gibi giyinemediği için bu durum bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Bundan dolayı tek tip uygulama veya serbest bırakma yerine şu yol izlenebilir. Okullar, şimdi yaptıkları gibi kendi formalarını kendileri belirler. Ama aynı zamanda öğrencilerin kendilerini iyi hissedebilmeleri için birkaç renk ve desen çeşitliliği koyabilirler. Böylelikle hem marka bağımlılığı ve kıyafet üzerinden rekabet gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmış olur hem de çocuklara seçme özgürlüğü kısmi olarak tanınarak kendilerini ifade edebilmeleri sağlanmış olur.

Avrupa’nın birçok ülkesinde serbest kıyafet uygulanıyor ama aynı zamanda bu ülkelerin çoğu son yıllarda tek tip kıyafetle ilgili pilot uygulamalar yapıyorlar. Almanya’da yapılan böyle uygulamaların olumlu sonuçlarının olduğunu bizzat oradaki yetkililerden dinlemiştim. Biz de ülke olarak buna benzer pilot uygulama yerleri belirleyerek, buralardan edinilen gözlemlere göre hareket tarzımızı belirleyebiliriz.

2009 yılında bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan çalıştay bu yazıda belirttiğimiz hususlarla paralellik gösteren kararlar zaten alınmıştı. İlgili çalıştayda “Öğrenciliğin özel bir toplumsal kategori olduğu vurgulanarak, bu nedenle özel öğrenci kıyafetine gereksinim bulunduğu” ; Kıyafetlerin bu bağlamda sembolik bir değere sahip olduğu ifade edilen raporda, “Kıyafet öğrenciler için mensubiyet (aidiyet) duygusu yaratır ve geliştirir. Bu durum öğrenci olmayanlarda ve çeşitli nedenlerle örgün eğitim dışında kalanlarda öğrenciliğe ve eğitime karşı özendirici bir etki yaratır” denildi.

Ayrıca çalıştayın sonuç raporunda, şu önerilerde bulunulmuştu:

 • Öğrenci okul kıyafetleri sosyo kültürel yapı gerçeğini doğru olarak temsil edecek geniş çaplı bir araştırma ve çalışmayı gerektirmektedir.

 • Okul ortamında özellikleri ve biçimi tanımlanmış okul kıyafeti giyilmelidir.

 • Okul kıyafetlerine pedagojik ve toplumsal gerçekler ışığında belirli bir serbestlik getirilmelidir.

Bu sisteme birden geçmek yerine pilot uygulamalarla 2-3 yıl gözlem yapıp sonuçları eğitim çevrelerinde tartışılıp hayata geçirilseydi daha sağlıklı bir geçiş sağlanmış olacaktı.

 

Psikolojik Danışman Hakan METAN

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com