Aile

Öğrenme Özellikleri

Öğrenme Özellikleri

Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri en belirgin özellikleridir. Sunulan bilgileri kolaylıkla özümser ve anımsar. Karmaşık materyalleri, kendisi için anlamlı olan parçalara ayırarak anlamaya çalışır. Herkesçe bilinen yanıtların mantıksal yanını görür. Kesin ve dikkatli bir gözlemcidir. Yaşının üstü seviyedeki sözcükleri, anlamlarını bilerek yerinde kullanır. Kurdukları cümle ve kullandıkları kelimelerle büyükleri şaşırtırlar.

Sıra dışı bir düşünme ve sorun çözme yeteneği, üstün yetenekli çocukların en önemli özelliğidir. Diğer özellikler arasında, öğrenme yeteneğinin çok iyi olması, kavrama hızının yüksekliği, alışılmışın dışında bellek performansları, özel bir bilgi edinme ve işleme kapasitesinin sonuçları yer almaktadır.

Üstün yetenekli çocuklar kapsamlı ve çoğunlukla yaşlarından beklenmeyen bir kelime dağarcığına sahip olurlar. Üstün yetenekli çocukların yaklaşık yarısı kendi arzuladığı için ve pek yardım almaksızın, üstelik henüz okula başlamadan önce okumayı öğrenirler. Ayrıca bu çocuklar çok hızlı ve çok fazla okurlar ve sayı dizisini erken öğrenirler.

 1. Keskin gözlem gücü, çabuk kavrama
 2. Sıra dışı olanı inceleme arzusu
 3. Soyut düşünme gücü
 4. Sebep-sonuç ilişkilerine ilgi
 5. Bellek gücü
 6. Sözel yeterlilik
 7. Sorgulayıcı tutum
 8. Entelektüel meraklılık, araştırmacılık
 9. İçsel motivasyon
 10. Hızlı düşünme
 11. Eleştirel düşünme gücü, şüphecilik
 12. Yaratıcılık ve mucitlik
 13. Dikkati yoğunlaştırma gücü
 14. Tutarlı ve amaca yönelik davranış
 15. Diğerlerine karşı duyarlık
 16. Yüksek enerji
 17. Bireysel çalışma isteği

 

 

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY’ın

“Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri” adlı kitabından alıntılanmıştır.

 

Daha Fazla Aile

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com