Aile

Çocuklarımıza nasıl hitap etmeliyiz?

Çocuklarımıza nasıl hitap etmeliyiz?

Çocuklara yönelik hitaplar zaman içinde ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.  Ancak özellikle son yıllarda anne babaların çocuklarına “aşkım”, “sevgilim” gibi sözcüklerle seslendiklerine şahit olmuşsunuzdur.  Çocuklarına bu gibi sözcüklerle hitap eden anne babalar bunun masum bir sevgi gösterisi olduğunu, hatta bunun modern olduğunu düşünmektedirler genellikle. Ancak ne yazık ki bu sözcüklerin henüz psiko-seksüel gelişimlerini tamamlamış, kişiliği çevreden aldıklarıyla oluşmaya devam eden çocuklara yönelik kullanılması o kadar da masum olmayan sonuçlara sebep olabilir.

Çocukların özelikle 0-6 yaş sürecinde öğrendikleri, şahit oldukları, gözlemledikleri, duydukları onların tüm hayatını etkiler. Özellikle anne babanın birbiriyle ve çocukla kurdukları ilişki onun hayatındaki tüm ilişkilerin temelini oluşturur.

Bu dönemde çocuklara “aşkım”, “sevgilim” demek onun kafasında kavram karmaşasına yol açar.  Onun için aşk, sevgililik anne baba arasındaki ilişkiye aittir.  Çocuklar bu aşkın sonucu olabilirler ama bunun onlarla “aşkım” diye dönmesi çocuğun yararına değildir.

Bu sözcükler genel anlamda cinselliği, bağlılığı içerir. Bunların çocuklara söylenmesi bilinçsiz bir şekilde çocuğu erotize etmektir ve çocuğa uygun olmayan bir bağımlılık atfeder. Çocuğun zaten anne babasına bağımlı olarak dünyaya gelir. Ancak zaman içinde bağımlılık sona erer.  Ve sonunda çocuk bağımsız bir kişiliğe oluşur. Onun bağımsızlaşması sürecinin sıkıntısız yaşanması anne babanın tutumuna bağlıdır.  Bu tutumun bir parçası da çocukla kurulan sözel iletişimdir ki çocuğa hitap şekli de buna girer.  Aşkım sevgili siye çağrılması aynı zamanda bu sözcükleri çiftin birbirine de söylemesi çocuğun kafasında karışıklığa yol açar ve bağımsızlaşma sürecini sekteye uğratır.  Zihnen bağımlı çocuklar ise büyüdüklerinde kendi isteklerinin, tercihlerinin farkına varmakta ve yaşamakta zorluk çekerler.

Sadece aşkım sevgilim değil “annecim” “babacım” “dayıcım” gibi kişinin çocuğa göre konumuyla hitap ettiği durumlar da çok yaygındır. Ancak bunlar da hem karmaşa yaratır hem de çocuğa fazla sorumluluk yükler.  Kim kimin annesidir, kim kimin babasıdır belli olmalıdır. Evet ona” annecim” dediğinizde o sizin anneniz olmuyordur belki ama anne kavramının içine çocuğun ne koyduğunu etkiler.  Anne çocuk için güvenli, koruyan, besleyen, sevgi verendir.  Anne deyince çocuğun kafasında bunun gibi anlamlar belirir. Bu durumda çocuğa anne demek ne kadar anlamlıdır?

O sadece çocuktur, anne değildir, baba değildir, teyze, hala, amca dayı, abi, abla vs değildir; sevgiliniz değildir, aşkınız değildir. Sadece çocuktur… Ve sadece çocuk gibi davranılmalıdır.

Herkes kendi konumuyla hitap ettiğini düşünelim.  Çocuk bir anne oluyor, bir baba oluyor, bir dede oluyor, bir teyze oluyor.  Çocuk kendisi dışında her şeyi oluyor aslında. Bu çocukta rol çatışmasına yol açar.  Bu şartlar altında kişiliğini, bireyselliğini sağlayamaz. Çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimi için rol çatışmasından uzak bir netlik gerekir.  Çocuğun adı vardır. Mümkün olduğunca çocuğa ismiyle hitap etmekte fayda vardır.  Bu çocuklara karşı hiç sevgi sözcüğü kullanmayacağımız anlamına gelmiyor tabi ama kullandığımızı sözcüklerin nasıl iz bırakacağınız düşünerek seçmek gerekiyor. Çocuğa sevginizi hissettirmenin en etkili yolu sözcüklerinizden değil davranışlarınızdır.  Bu yüzden bu sözcüklere ihtiyacınız yok…

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                  Evin GÜLDOĞAN

                                                                                                   psikolog ve psikoterapist

 

 

http://evinguldogan.com.tr/
Aile

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com