Aile

Çocuklarda Düşüce Becersi Nasıl Geliştirilir

Çocuklarda Düşüce Becersi Nasıl Geliştirilir

                        Düşüce  Becerisi Nasıl Geliştirilir

        Eğitim sürecinde bireyin öğrenme sürecini daha iyi algılayabilmek için insan beyninin yapısını incelediğimizde; bilim adamları beyni sağ ve sol beyin olarak ikiye ayırdığını görmekteyiz. Beynin her iki tarafının da farklı işlevleri olduğu savunulmaktadır. Sağ beyin daha çok artistik duygular yani resim, müzik, hayal gücü ve yaratıcılık gibi işlevleri yerine getirir. Sol beyin ise daha çok matematiksel-mantıksal düşüncenin merkezidir. Her ikisi de birbirini tamamlamakla birlikte zıt özellikler içerir. Her insanın beyninin bir yarım küresi daha baskındır. Okullardaki sanat eğitimi içerisinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin düşünme becerilerini ve belleğini güçlendirmektedir. Sanat öğrenilip uygulamaya başlanıldığında, beyin daha çok ve daha güçlü bağlantılar oluşturmak için kendi kendini yenilemektedir.

Bellek üzerine ünlü Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci, birçok insanın, “görmeden baktığını, hissetmeden dokunduğunu, dinlemeden duyduğunu, düşünmeden konuştuğunu söyler”.

İnsan beyninin kapasitesi belki de düşünemeyeceğimiz kadar yüksektir.

       Eğitim süreci boyunca düşünce becerisini geliştirmek için farklı eğitimler yapılmaktadır.  Bu eğitimlerden biride sanat eğitimi ile yapılmaktadır. Eğitim süreci boyunca yapılan sanat faaliyetlerinin tamamında temel esas düşünme ve üretme üzerinedir. Düşünme ve üretmenin olmadığı çalışma kopya olarak nitelendirilir. Öğrencilerle yapılan en basit bir resimde bile hayalindeki resmi yapması için düşünmesi ve kurgulaması gerekmektedir. Öğrenciyi özellikle fiziksel ve duygusal gelişim sürecinde sürekli düşünmeye sevk etmek düşünce becerisini geliştirecektir. Bu nedenle öğrencinin yaptığı resme asla dokunulmaz ve olumsuz eleştiri yapılmaz, düşünüp yapması için fırsat verilir.  Bu yöntemi aile içerisinde de yapılması düşünce becerisi gelişimini tamamlayacaktır. Aile içerisinde çocuğun yeme içme, yatma kalkma gibi gündelik  yaşamında devamlı olarak kendi işini kendisinin yapması sağlanmalı. Çocuğun İşini yaparken beceri kazanması, planlarken de  düşünce becerisi kazanması sağlanır. Burada esas olan yapılan her işte çocuğun kendisi düşünüp yapmasıdır. Çocuk eğitimine bakış açımız bu şekilde olursa, her an çocuğumuzun düşünerek yapacağı fırsatları yakalamış oluruz.

 

Murat Çelik

Öğretim görevlisi

 

 

Daha Fazla Aile

 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar

  Bütün çocuklar hayatlarının bir dönemlerinde gerek kendileri gerekse aileleri için sıkıntı doğuracak bir hastalıkla karşılaşma riskine sahiptirler....

 • Ergen Ailesi Olmak

  Ergenlik dönemi hem anne babalar hem de çocuklar için zorlayıcı bir dönem olabilir. Çocuklukla erişkinlik arası bu...

 • Çocuk ve Stres

  Ebeveynler olarak çocuk ve stres kavramlarını yan yana getirmeyi pek anlamlı bulmaz ve kabullenemeyiz. Hatta ne yazık...

 • Yaratıcılık Özellikleri

  Yaratıcı özelliğe sahip kişiler zihinsel hareketliliğe ve esnekliğe sahiptirler. Bu kişiler sorunlara yeni veya uygun yaklaşımlar bulabilirler...

 • Öğrenme Özellikleri

  Üstün veya özel yetenekli çocuk, çok çeşitli konularda derin ve yoğun bilgilere sahiptir. Öğrenmede hız ve derinlikleri...

 • Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

  – Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer? Epilepsiyi tanımlamadan önce nöbeti (seizure) tanımlamak gerekiyor. Nöbet...

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com